Foto © Karina Jansson

Vid frågor om KM-tävlingarna, kontakta:
Tobias Fundell, tel 076-113 66 01

På gång under 2023


Februari (ev januari eller mars)
Plats: Nedre Långsjön.
KM pimpeltävling - lördag

KM angeltävling - söndag
Tävlingarnas genomförande beror på iskvalitén.


April:

Årsmöte: Fredagen den 21/4

Tid: Kl 19.00
Plats: Länna IF's lokal


Maj:

KM metartävling - torsdagen den 19/5, kl 08.00-12.00.

Plats: i ån mellan Fjärden och Nedre Långsjön.
Samling kl 07.30 på parkeringen vid Lännagårds bron
(landsvägsbron väg 282).
Startavgift: senior 50kr, junior 10kr.


September:
KM kasttävling - söndagen den 24/9, kl 08.00-12.00.

Plats: Lötsjön.
Samling kl 07.30 vid båthamnen i Lötsjön.

Startavgift: senior 50kr, junior 10kr.