Välkommen till Lännaholms fiskevårdsförening!

Föreningen, som bildades i mars 1944, är till för att främja och förbättra fisket i sjöarna kring Länna och Almunge, öster om Uppsala. De sjöar som omfattas är följande: Lötsjön, Övre Långsjön, Fjärden samt Nedre Långsjön inom Almunge socken.
Föreningen arrangerar 4 fisketävlingar per år; pimpeltävling, angeltävling, metartävling och kasttävling.

Utöver fiske sköter fiskeföreningen arrenderad mark vid dammluckan i Lötsjön, där vi klipper gräset och håller rent.

Vi är för närvarande ca 250 medlemmar.

Foto © Karina Jansson